OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Funktionelle lidelser

Potentielle interessekonflikter

Interessekonflikter er deklareret i forhold til DSAM's beskrivelse:

  • Medlemskab af bestyrelser, repræsentantskab og lignende i medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.
  • Aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri med en kursværdi på mere end 5000 kr.
  • Vederlag og gaver af væsentligt omfang svarende til mere end 5000 kr. per år modtaget fra et firma/patientforening
     

Marianne Rosendal: Ingen interessekonflikter
Kaj Sparle Christensen: Ingen interessekonflikter
Lene Agersnap: Ingen interessekonflikter
Per Fink: Ingen interessekonflikter
Claus Vinther Nielsen: Ingen interessekonflikter
Anne-Mette Momsen: Ingen interessekonflikter
Helle Jessen Tornemand: Ingen interessekonflikter
Charlotte Ulrikka Rask: Ingen interessekonflikter
Jette Ingerslev: Ulønnet medlem af bestyrelsen for Adipositasforeningen og af repræsentantskabet i Ensomme Gamles Værn. I øvrigt ingen interessekonflikter
Lise Dyhr: Ingen interessekonflikter
Gretty Mirdal: Ingen interessekonflikter
Marianne Kastrup: Sidder i Lundbeck Institute Board, i øvrigt ingen interessekonflikter
Bo Stork: Ingen interessekonflikter