Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Kolofon

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom
Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2018, 1. udgave, 1. oplag
 

Manuskript, arbejdsgruppe

Bo Christensen (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, professor, ph.d., Region Midtjylland  
Susanne Larsen, praktiserende læge, Region Sjælland
Merete Mølberg, praktiserende læge, Region Hovedstaden
Birgit Lund, praktiserende læge, ph.d., Region Midtjylland
Helle Kold Bødtker Mortensen, uddannelseslæge, FYAM, Region Midtjylland
Peter Bonfils, uddannelseslæge, FYAM, ph.d., Region Hovedstaden

Derudover har

Kirsten Høj, læge, ph.d.-studerende, været hovedforfatter til kapitlet om fysisk aktivitet og
Steen Stender, professor, været hovedforfatter til kapitlet om kost.
Lotte Willumsen, praktiserende læge, Region Hovedstaden, deltog i arbejdsgruppen  de indledende møder.

Tilknyttet arbejdsgruppen som rådgiver:
Mogens Lytken Larsen, professor, Aalborg Universitetshospital

En stor tak til:
Michael Hecht Olsen, professor, Holbæk Sygehus, samt Kent Lodberg Christensen, overlæge, Aarhus universitets Hospital, for bidrag til afsnittet om hypertension.


Forlagsredaktion 
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning