Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Kolofon

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom
Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2022 (2018), ajourføring af 1. udgave, 1. oplag

ISBN (elektronisk/html-version): 978-87-91244-29-2

Manuskript, arbejdsgruppe 2022

Bo Christensen (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, professor, ph.d., Region Midtjylland  
Susanne Larsen, praktiserende læge, Region Sjælland
Birgit Lund, praktiserende læge, ph.d., Region Midtjylland
Helle Kold Bødtker Mortensen, praktisernde læge, Region Midtjylland
Peter Bonfils, praktiserende læge, ph.d., Region Hovedstaden

Derudover har Mogens Lytken Larsen, professor emmiritus ved Aalborg Universitetshospital, været tilknyttet arbejdsgruppen som rådgiver.

Forlagsredaktion 2022

Lone Niedziella. LingoLab Translation

Interessekonflikter

Ingen angivet

Finansiering

Vejledninger i regi af DSAM udarbejdes for midler afsat via ”Overenskomst om almen praksis”.

Manuskript, arbejdsgruppe 2018

Bo Christensen (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, professor, ph.d., Region Midtjylland  
Susanne Larsen, praktiserende læge, Region Sjælland
Merete Mølberg, praktiserende læge, Region Hovedstaden
Birgit Lund, praktiserende læge, ph.d., Region Midtjylland
Helle Kold Bødtker Mortensen, uddannelseslæge, FYAM, Region Midtjylland
Peter Bonfils, uddannelseslæge, FYAM, ph.d., Region Hovedstaden

Derudover har

Kirsten Høj, læge, ph.d.-studerende, været hovedforfatter til kapitlet om fysisk aktivitet og
Steen Stender, professor, været hovedforfatter til kapitlet om kost.
Lotte Willumsen, praktiserende læge, Region Hovedstaden, deltog i arbejdsgruppen under de indledende møder.

Tilknyttet arbejdsgruppen som rådgiver:
Mogens Lytken Larsen, professor, Aalborg Universitetshospital

En stor tak til:
Michael Hecht Olsen, professor, Holbæk Sygehus, samt Kent Lodberg Christensen, overlæge, Aarhus universitets Hospital, for bidrag til afsnittet om hypertension.

Forlagsredaktion 2018
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning