Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Print kapitel

Anbefalingers styrke og evidens

Grade type

Anbefalingens styrke

Anbefaling I

Anbefalingen har effekt og er brugbar. Gevinsten vurderes at være klart større end ulemperne.

Anbefalingen findes oftest indiceret for alle patienter.

Anbefaling IIA

Anbefalingen har effekt og er brugbar. Gevinsten vurderes er større end ulemperne,

Anbefalingen skal overvejes ved den enkelte patient.

Anbefaling IIB

Gevinsten ved anbefalingen skønnes større end ulemperne, men dette ikke er underbygget af stærk evidens.

Anbefalingen kan overvejes.

Anbefaling III

Generel enighed om, at de samlede ulemper ved interventionen/behandlingen er større end gevinsten. 

 

Evidensniveau

Kvalitet

Evidens A

Evidensbaseret på mange randomiserede studier af høj kvalitet eller metaanlyser, der viser konsistente resultater, der direkte kan appliceres på anbefalingen.

Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt.

Evidens B

Evidensbaseret på enkelte randomiserede studier eller store ikke-randomiserede studier.

Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er anderledes.

Evidens C

Evidensbaseret på ekspertvurderinger og/eller småstudier, retrospektivstudier eller registre.

Der er begrænset tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt.

God klinisk praksis

Bygger på faglig konsensus blandt medlemmerne af den arbejdsgruppe, der har udarbejdet den kliniske retningslinje. Anbefalingen anvendes, når der ikke foreligger relevant evidens.

Anbefalingen kan være enten for eller imod interventionen.