OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kolofon

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013
1. udgave, 1. oplag, 2013

ISBN (trykt version): 978-87-92462-79-4
ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-80-0

Manuskript
Niels Heebøll-Nielsen, speciallæge i almen medicin, tidl. afdelingslæge i Institut for Rationel Farmakoterapi
Preben Holme, speciallæge i almen medicin

Fra DSAM har medvirket
Peter Torsten Sørensen, direktør
Tina Louise Olsen, konsulent

Forlagsredaktion
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
Peter Dyrvig Grafisk Design

Trykkeri
Scanprint

Vejledningen kan bestilles hos Månedsskriftet for Praktisk Lægegerning, www.maanedsskriftet.dk eller tlf. 35 26 67 85,
og den kan downloades på www.dsam.dk