Insulinbehandling

Ændringer i vejledningen

03-08-2018
Opstart af insulin - hvornår og hvordan?
27/6-18 JKK: Næstsidste afsnit: "insulin degludec" ændret til "analoge langtidsvirkende insuliner".