Insulinbehandling

Print kapitel

Praktisk om hjemmemåling af blodglukose

Ved diæt- og tabletbehandlet diabetes

Diabetespatienter, der ikke er i insulinbehandling, bør ikke rutinemæssigt have målt blodglukoseværdier.

Ved insulinbehandlet diabetes

Hjemmemåling af blodglukose varierer alt efter:

 • om måling af blodglukose er under opstart og optitrering af insulin
 • om måling af blodglukose er hos svært regulerbare patienter, ved mistanke om f.eks. natlig hypoglykæmi eller ved forebyggelse af hypoglykæmi under kørsel
 • om måling af blodglukose er hos patienter med stabile blodsukkerniveauer, der opfylder behandlingsmål.

Hvor ofte anbefales det at måle blodglukose ved opstart og optitrering af insulinbehandling af type 2-diabetes?

Patienten skal måle blodglukose dagligt ved opstart af insulin. 

Patienten ses eller kontaktes telefonisk dagen efter første injektion og derefter hver 3.-7. dag (afhængigt af insulintypen), indtil målet for hjemmeblodglukose er nået.

Hvor ofte anbefales det at måle blodglukose hos svært regulerbare patienter eller ved tilstande med øget risiko for hypoglykæmi?

Ved behov for optimering af blodsukkerregulationen (høj HbA1c), ved meget svingende blodsukkerniveau eller ved tilstande med øget risiko for hypoglykæmi skal der laves døgnprofiler.

BehandlingsregimeMålingLægen kontaktes umiddelbart,
hvis blodglukose er:
BasaI- eller blandingsinsulin før aftensmad eller før sengetid   – før morgenmad < 4 mmol/l
Basal- eller blandingsinsulin før morgenmad  – før sengetid (kl. 22-23)   < 7 mmol/l
Basal- eller blandingsinsulin x 2 (før morgen- og aftensmad)   – før morgenmad
– før sengetid (kl. 22-23)  
< 7 mmol/l før sengetid
eller
< 4 før morgenmad
Basal/bolus insulin – før morgenmad
– før frokost
– før aftensmad
– før sengetid
< 7 mmol/l før sengetid
eller
< 4 mmol/l på andre tidspunkter

Følgende tilstande er forbundet med øget risiko for udvikling af hypoglykæmi

 • Sygdom (f.eks. opkastning og diarré)
 • Alkoholindtagelse
 • Dårlig injektionsteknik, som øger dag-til-dag-variationen i insulinoptagelsen
 • Lav HbA1c.
 
Døgnprofil måling  Lægen kontaktes umiddelbart, hvis blodglukose er:  
– før morgenmad
– før frokost
– før aftensmad
– før sengetid (kl. 22-23)
 < 7 mmol/l før sengetid
eller
< 4 mmol/l på andre tidspunkter


Hvis patienten har tendens til morgenhovedpine, eller der er anden mistanke om mulighed for lavt blodsukker om natten, måles der et blodsukker kl. 03.00.

I tilfælde af infektioner/feber bør der måles glukose som minimum før hver injektion.

Hvor ofte anbefales det at måle blodglukose hos patienter med tilfredsstillende HbA1c-niveau?

Progression i hyperglykæmi monitoreres bedst med HbA1c-måling hver 3. måned. Formålet med hjemmemåling af blodglukose hos patienter i stabil fase er alene at opfange tendens til hypoglykæmi, som kan have alvorlige konsekvenser. Anbefal patienten eller evt. plejepersonale at måle blodglukoseværdier 2 gange ugentligt hver 2. uge og i 3 dage før næste kontrol, som beskrevet herunder. Målingerne kan med fordel sendes til diabetesbehandleren før diabeteskontrollen.

*Behandling af let og moderat hypoglykæmi uden påvirket bevidsthed

 • 150 ml juice eller sød saft (15 g hurtigt absorberbart kulhydrat).
 • Afvent 15 minutter før yderligere.
 • Hvis længere end 1 time til næste måltid, spises 1 stykke rugbrød efterfølgende.
 • Kontroller blodsukker – ved manglende tilfredsstillende stigning kontaktes lægen.

*Behandling ved påvirket bevidsthed

 • Glukagon 1 mg (gives af pårørende eller ambulancefolk).
 • Glukagoninjektion kan gentages efter 5 minutter ved manglende effekt.
 • Når patienten er vågnet op gives kulhydrat, fx saft og rugbrød.
 • Lægen kontaktes altid.
 
BehandlingsregimeMåling*Start behandling og kontakt evt.
lægen, hvis blodglukose er:

BasaI- eller blandingsinsulin før aftensmad
eller før sengetid  

2 sammenhængende dage hver 2. uge  
– før morgenmad
< 4 mmol/l
Basal- eller blandingsinsulin før morgenmad   2 sammenhængende dage hver 2. uge
– før sengetid (kl. 22-23)  
< 7 mmol/l
Basal- eller blandingsinsulin x 2
(før morgen- og aftensmad)  
2 sammenhængende dage hver 2. uge
– før morgenmad
– før sengetid (kl. 22-23)  
< 7 mmol/l før sengetid
eller
< 4 før morgenmad
Basal/bolus insulin x 4 2 sammenhængende dage hver 2. uge
– før morgenmad
– før frokost
– før aftensmad
– før sengetid (kl. 22-23)
< 7 mmol/l før sengetid
eller
< 4 mmol/l på andre tidspunkter