Insulinbehandling

Om denne vejledning (bagsidetekst)

Som noget nyt har DSAM nu en klinisk vejledning i insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes.

Insulinbehandling kan være indiceret, når en patient får konstateret type 2-diabetes eller på et hvilket som helst andet tidspunkt i sygdomsforløbet. Insulinbehandling bør endvidere tilbydes til ældre, svækkede patienter med symptomatisk hyperglykæmi trods maksimal tolererede dosis af andre antidiabetika.

Målgruppen for denne vejledning er praktiserende læger, som selvstændigt varetager opstart af og behandling med insulin. Vejledningen fokuserer på den praktiske håndtering af behandlingen: Hvad skal man helt konkret gøre?