Insulinbehandling

Kolofon

Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes
− herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi

© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2012
2. udgave, 1. oplag, 2012

ISBN (trykt): 978-87-92462-72-5
ISBN (elektronisk): 978-87-92462-73-2

Manuskript
Berit Lassen, praktiserende læge
Douglas Henderson, praktiserende læge
Thomas Drivsholm (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, ph.d.
Christian Hansen, praktiserende læge
Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge, ph.d.
Peter Schultz-Larsen, praktiserende læge

Forlagsredaktion
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
Peter Dyrvig Grafisk Design

Omslagsillustration:
iStock

Trykkeri
Scanprint

Interessekonflikter
Selvdeklareringer ligger på DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk
Berit Lassen: Ingen.
Douglas Henderson
     Advisory Board for Novo Nordisk.
Thomas Drivsholm
     Undervisning på industri-sponsorerede arrangementer, én gang for Boehringer Ingelheim i 2011, tre gange for Sanofi-Aventis i 2012.
Christian Hansen
     Uhonoreret undervisning på industri-sponsoreret arrangement, én gang for Sanofi-Aventis i 2011.
Jette Kolding Kristensen
     Advisory Board for Novo Nordisk og Astra Zenica i 2011.
Peter Schultz-Larsen
     Har planlagt og undervist på kurser samt deltaget i fokusgrupper og videnskabelige undersøgelser, alle industri-sponsorerede.