Insulinbehandling

Print kapitel

Injektionsteknik

Gode råd til patienten om injektionsteknik ved anvendelse af insulinpen

 • Nålen bør kun bruges én gang. Tag nålen af umiddelbart efter injektionen. Hvis nålen bliver på pennen, risikeres tilstopning og evt. også en opkoncentrering af insulinen. Genbrug af nåle kan føre til uskarpe eller bøjede nålespidser og deraf følgende irritation og ømhed ved injektion.
   
 • Ved både langtidsvirkende og blandingsinsulin vendes pennen mindst 10 gange, indtil insulinen er ensartet hvid. Insulinen bør have stuetemperatur.
   
 • Blandingsinsulin (og hurtigtvirkende insulin) gives i maveskindet. Der injiceres inden for området 12 cm over navlen til 4 cm under navlen, samt inden for 12 cm til siderne for navlen.
   
 • Langsomtvirkende insulin gives i låret. Der injiceres i området fra lyske til en håndsbredde over knæet i området svarende til mellem ‘pressefold og udvendige sidesøm’.
   
 • Blandingsinsulin gives almindeligvis i maven og kan evt. om aftenen gives i låret. 
   
 • Insulininjektion: Først tjekkes huden, som skal være uden sår, blå mærker, infektioner eller lipohypertrofi. Injektionsstedet bør være mindst 3 cm fra seneste injektionssted. Den optimale nålelængde og injektionsvinkel vil være individuel.
 
TypeNålelængdeInjektionsvinkel graderHudfold
Normal 6 mm 90 Løftet
Normal 8 mm 45 Løftet
Overvægtig 6 mm 90 Løftet
Overvægtig 8 mm 90 Løftet

En hudfold løftes med tommel- og pegefinger. Nålen injiceres i en 45 graders vinkel i den løftede hudfold, hvorefter insulinen injiceres. Hudfolden forbliver løftet under hele injektionen. Hudfolden slippes, samtidigt med at nålen trækkes halvt ud. Der tælles til 10, inden nålen trækkes helt ud.

Det er vigtigt at sprede injektionsstederne inden for de ovenfor angive områder. Det bliver nemt en vane at stikke i et begrænset område, hvilket kan medføre ‘pudedannelse’ (område med insulinophobning). ‘Pudedannelse’ giver en uforudsigelig insulinabsorption. Ved uforklarlige blodsukkerudsving bør der derfor undersøges for ‘pudedannelse’.

Undervisning i korrekt injektionsteknik minimerer risikoen for intramuskulær injektion og hudkomplikationer, og dag til dag-variationen i insulinabsorptionen reduceres.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har udgivet detaljerede, evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne med diabetes. Kan ses på www.dsr.dk