Insulinbehandling

Print kapitel

Hypoglykæmi

Hvordan defineres hypoglykæmi?


Der er ikke konsensus om en grænseværdi ved biokemisk hypoglykæmi. En hyppig anvendt grænseværdi er 3,0 mmol/l.

Symptomer på hypoglykæmi inddeles i:

Insulinføling: Episode, som patienten selv kan afhjælpe
Insulintilfælde:    Episode, der kræver hjælp fra andre (pårørende/ambulance/skadestue).

 

Hvilke symptomer er der på hypoglykæmi (insulinføling)?


Der kan under hypoglykæmi (insulinføling) forekomme en eller flere af følgende symptomer:

Uspecifikke symptomer
Kuldefornemmelse, eufori, kvalme, svimmelhed og dysfori.

Autonome symptomer
Sveden, tremor, svaghedsfornemmelse, sult, palpitationer og angst.

Neuroglykogene symptomer
Sløret syn, sløret tale, paræstesier, hovedpine og koncentrationsbesvær.

 • Tilfælde med symptomer på insulinføling er ikke altid ensbetydende med, at blodsukkeret er lavt – det gælder især ofte for de uspecifikke symptomer.
 • Mange tilfælde med lavt blodsukker giver ikke føling.

 

Hvad er risikoen for alvorlig hypoglykæmitilfælde?


A Alvorlig hypoglykæmi (insulintilfælde) i forbindelse med insulinbehandling af type 2-diabetes er sjælden, dvs. omkring 3 % vil opleve det i løbet af et år. Det tilsvarende tal for type 1-diabetes er 35 %.

 

Hvorfor er risikoen for hypoglykæmi lavere hos type 2-diabetes-patienter i insulinbehandling?


 • Type 2-diabetes-patienter har en restfunktion af betaceller og dermed bevaret muligheden for at nedsætte produktionen af insulin ved truende hypoglykæmi.
 • Insulinresistensen beskytter i et vist omfang mod hypoglykæmi.

 

Hvordan forebygges hypoglykæmi (insulinføling)?


Patienter bør opfordres til at måle blodsukker ved insulinføling og måle hyppige blodsukkerværdier i følgende tilfælde:

 • Svær regulerbar insulinbehandlet diabetes
 • Dårlig injektionsteknik, som øger dag til dag-variationen i insulinoptagelsen
 • Ved mistanke om natlig hypoglykæmi
 • Sygdom (fx opkastning og diare)
 • Glemte, forskudte eller mindre måltider
 • Alkoholindtagelse
 • Før bilkørsel
 • Uforudset fysisk aktivitet
 • Tidligere hypoglykæmi
 • Lav HbA1c.

Vær opmærksom på, at varslingssymptomerne især svækkes hos ældre og patienter med lang diabetesvarighed.


 

Hvornår skal patienten måle blodglukoseværdier?


Før morgenmad

 • Før frokost
 • Før aftensmad
 • Før sengetid (kl. 22-23).

Lægen kontaktes, hvis blodsukker er:

 • < 7 mmol/l før sengetid eller
 • < 4 mmol/l på andre tidspunkter.

 

Hvordan behandles hypoglykæmi?


Let og moderat hypoglykæmi

 • 150 ml juice eller sød saft (15 g hurtigt absorberbart kulhydrat)
 • Afvent 15 minutter før yderligere
 • Hvis længere end 1 time til næste måltid, spises 1 stykke rugbrød efterfølgende.

Påvirket bevidsthed

 • Glukagon 1 mg (gives af pårørende eller ambulancefolk)
 • Glukagoninjektion kan gentages efter 5 minutter ved manglende effekt
 • Når patienten er vågnet op gives kulhydrat, fx saft og rugbrød.


Hypoglykæmi og sulfonylurinstoffer
Hypoglykæmi hos patienter i behandling med SU-stoffer er sjælden, men kan udvikle sig til akutte insulintilfælde med efterfølgende langvarig hypoglykæmi grundet stoffernes lange halveringstid. Den kan udvikles langsomt og er uden autonome symptomer. Der bør derfor observeres for recidiv af hypoglykæmi mindst 24 timer efter den primære behandling.

Kombination af SU og insulinbehandling giver relativ stor risiko for hypoglykæmi.

Kørsel og hypoglykæmi
Insulinbehandlede og patienter, der har oplevet hypoglykæmi under SU-behandling, skal medbringe hurtigt absorberbare kulhydrater.

Følgende anbefales:

 • Blodglukose måles før bilkørsel.
 • Blodglukose måles regelmæssigt under længerevarende kørsel.

Ved mistanke om hypoglykæmi stopper patienten videre kørsel og blodglukose måles.

 • Kørsel fortsættes, hvis blodglukose er over 7 mmol/l.
 • Hvis indtagelse af kulhydrat er nødvendig, gentages måling, indtil blodglukose er over 7 mmo/l, inden kørsel fortsættes.

Ifølge Færdselslovens § 54 må man ikke køre bil, hvis man pga. sygdom, medicin, træthed eller lignende ikke er i stand til at køre på fuldt betryggende vis.

www.diabetes.dk findes der en oversigt over reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort til diabetespatienter.