Insulinbehandling

Print kapitel

Hjemmemåling af blodglukose

Hvornår anbefales hjemmemonitorering af blodglukose?


A Alvorlig hypoglykæmi (insulintilfælde) i forbindelse med insulinbehandling af type 2-diabetes er sjælden, dvs. omkring 3 % vil opleve det i løbet af et år. Det tilsvarende tal for type 1-diabetes er 35 %.
Diabetespatienter, der ikke er i insulinbehandling, bør kun undtagelsesvis have målt blodglukoseværdier.
  Dog kan hjemmemonitorering af blodglukose give mening, hvis der er mistanke om hypoglykæmitilfælde hos patienter i behandling med SU-stoffer.

Hjemmemåling af blodglukose ved insulinbehandlet diabetes

  • Måling af blodglukose under insulintitrering er beskrevet på side 11. Antal af og tidspunkter for målinger fremgår af bilag 1, side 21-22. Måleresultater dokumenteres på blodsukkerskema, se bilag 2. Hjælp patienten ved at markere de kolonner, som skal benyttes.

  • Måling af blodglukose hos svært regulerbare patienter − eller ved mistanke om fx natlig hypoglykæmi eller forebyggelse af hypoglykæmi under kørsel − er beskrevet under kapitlet om hypoglykæmi side 14-16.

 

Hvor ofte måles blodglukose hos patienter med tilfredsstillende HbA1c-niveau?


Progression i hyperglykæmi monitoreres bedst med HbA1c-måling hver 3. måned.

Formålet ved kontrolglukosemålinger hos patienter i stabil fase er alene at opfange tendens til hypoglykæmi, som kan have alvorlige konsekvenser. Anbefal patienten eller evt. plejepersonale at måle blodglukoseværdier, som beskrevet herunder, og send målingerne til diabetesbehandleren før diabeteskontrollen.

BehandlingsregimeMålingLægens kontaktes, hvis blodglukose er:
Insulin før aftensmad eller til sengetid 2 sammenhængende dage hver 2. uge
- før morgenmad 
< 4 mmol/l
Insulin før morgenmad 2 sammenhængende dage hver 2. uge
- før sengetid (kl. 22-23) 
< 7 mmol/l
Insulin x 2
(før morgen- og aftensmad) 
2 sammenhængende dage hver 2. uge
- før morgenmad
- før sengetid (kl. 22-23) 
< 7 mmol/l før sengetid
eller
< 4 mmol/l før morgenmad 
Insulin x 4 2 sammenhængende dage hver 2. uge 
- før morgenmad
- før frokost
- før aftensmad
- før sengetid (kl. 22-23) 
< 7 mmol/l før sengetid
eller
< 4 mmol/l på andre tidspunkter 


NB. I tilfælde af infektioner/feber bør der måles glukose som minimum før hver injektion.

I bilag 1 findes instrukser til hjemmepleje/personale på plejehjem om måling af blodsukker hos patienter i insulinbehandling. Brug fx skemaet i bilag 2 i samarbejdet om måling af blodsukker-døgnprofiler.