KOL

Kolofon

KOL

© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2017

1. udgave, 1. oplag, 2017

Vejledningen er udarbejdet af:

  • Jette Elbrønd, almen praktiserende læge. Ingen interessekonflikter.
  • Mogens Jakobsen, almen praktiserende læge. Ingen interessekonflikter.
  • Lill Moll Nielsen, speciallæge i almen medicin, tidl. praktiserende læge (formand for arbejdsgruppen). Ingen interessekonflikter.
  • Torgny Wilcke, overlæge, speciallæge i lungemedicin, foredragsholder.

Fra DSAM har sekretariatet medvirket.

Forlagsredaktion:
Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse (laminerede ark):
Peter Dyrvig Grafisk Design

Vignet:
Billedkunstner Ole Bjørn Gundermann

Trykkeri:
Scanprint