OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Luftvejsinfektioner

Kolofon

© Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014

ISBN (trykt version): 978-87-93213-12-8
ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-13-5

Referencer kan læses og downloades fra DSAM’s hjemmeside − dsam.dk − i forbindelse med den elektroniske udgave af denne vejledning.

Manuskript og arbejdsgruppe
Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge, ph.d., Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet
Bente Gahrn-Hansen, ledende overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Malene Plejdrup Hansen, læge, ph.d., post.doc. Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense
Gloria Córdoba, læge, Master of Public Health, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet
Rune Aabenhus, speciallæge i almen medicin, ph.d.stud, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet
Rikke Nygaard Monrad, læge i hoveduddannelse til almen medicin, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital / Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet

Fra DSAM har medvirket
Peter Torsten Sørensen, lægefaglig konsulent

Forlagsredaktion
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
Peter Dyrvig Grafisk Design

Omslagsfoto
iStock

Trykkeri
Scanprint

Vejledningen kan bestilles hos Månedsskrift for almen praksis, maanedsskriftet.dk eller tlf. 35 26 67 85.
Den kan desuden downloades på dsam.dk – publikationer.