OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Luftvejsinfektioner

Evidensniveauer og anbefalingers styrke

Anbefalingerne i denne vejledning er gradueret fra A (størst validitet) til D (mindst validitet).
 

AnbefalingEvidensniveauVidensområde: Behandling/forebyggelse
 A 1a Systematisk review eller metaanalyse af homogene randomiserede kontrollerede forsøg
1b Randomiserede kontrollerede forsøg
1c Absolut effekt (fx insulin til type 1-diabetespatienter)
B 2a Systematisk review af homogene kohortestudier
2b Kohortestudie
2c Databasestudier
3a Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser
3b Case-kontrol-undersøgelser
C 4 Opgørelser, kasuistikker
D 5 Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel
5 Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis
DS DS Diagnostiske studier

 

Ovenstående evidensniveauer og graduering af anbefalingernes styrke illustrerer de principper, som er benyttet til at graduere den tilgrundliggende viden, som denne vejledning bygger på.

Anbefalinger i gruppe A refererer til undersøgelsesresultater på højeste evidensniveau, eksempelvis randomiserede kontrollerede forsøg eller metaanalyser heraf. Anbefalinger i gruppe B refererer til et evidensniveau baseret på resultater af observationelle studier, eksempelvis kohortestudier og case-kontrol-studier.

Kategorien C er baseret på kasuistikker, og kategori D på ekspertudtalelser.

Kategorien  udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis’.