OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Palliation

Kolofon

© Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014
1. udgave, 1. oplag, 2014

ISBN (trykt version): 978-87-93213-01-2
ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-02-9

Manuskript
Anna Weibull (formand for arbejdsgruppen)

 • Praktiserende læge, Grenaa
 • Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007

Thomas Gorlén

 • Praktiserende læge, Søborg
 • Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2011

Anette Denker

 • Praktiserende læge, Ballerup

Roar Maagaard

 •  Praktiserende læge, Skødstrup

Niels Møller

 • Overlæge, Sygehus Syds palliative team
 • Speciallæge i almen medicin
 • Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007

Mette Asbjørn Neergaard

 • Overlæge, ph.d., Det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital
 • Speciallæge i almen medicin
 • Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2011

Torben Strodl Andersen

 • Overlæge, Palliativt team Fyn, Odense Universitetshospital
 • Speciallæge i almen medicin
 • Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2011

Interessekonflikter
Selvdeklareringer ligger på www.dsam.dk
Torben Strodl Andersen

 • Sponsoreret af MEDA: kongressrejse til EAPC´s årskongres i Prag 2013

Forlagsredaktion
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
Peter Dyrvig Grafisk Design

Omslagsfoto:
Karna Maj

Trykkeri
Scanprint


Tak til DSAM’s sekretariat for vejledning og støtte hele vejen
Rie Winther og Lise Lotte Madsen, socialrådgivere, Aarhus Universitetshospital
Lisbeth Langkilde, socialrådgiver, Palliativt team Fyn, Odense Universitetshospital
Lise Schüntsen, overlæge, Det palliative team, Randers Central Sygehus
Mette Klose og Line Svane Enevold, hjemmesygeplejersker og ressourcesygeplejersker, Norddjurs Kommune
Bodil Abild Jespersen, overlæge, Det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital
Niels Henrik Jensen, overlæge, Tværfagligt smertecenter, Herlev Universitetshospital
Mai-Britt Guldin, psykolog, Det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital
Gerd Leikersfeldt, overlæge, Palliativ Enhed, Herlev Hospital

Vejledningen kan bestilles hos Månedsskrift for almen praksis, www.maanedsskriftet.dk eller tlf. 35 26 67 85. Den kan desuden downloades på www.dsam.dk – publikationer.