OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Palliation

Bagside

Denne vejledning omfatter alle patienter med palliative behov, uanset om grunddiagnosen er af malign eller non-malign art. Palliation bør således tænkes ind ved
hjerte-kar-sygdomme, KOL, neurologiske sygdomme og andre livstruende sygdomme. Patienter med disse sygdomme bliver håndteret i primærsektoren, men får
ikke altid deres palliative behov set og erkendt i samme grad, som det gælder for kræftpatienter.

At tænke palliation allerede ved diagnosen af livstruende sygdom og at målrette indsatsen, afhængigt af, hvilken fase patienten er i, er en grundlæggende ændring i forhold til tidligere. Behovsvurdering/symptomscreening er ligeledes nye redskaber, som kan gavne patienten.

Vejledningen henvender sig til praktiserende læger, men vi håber, at den også finder vej til både hjemmesygeplejersker og sundhedsprofessionelle i alle specialer
på hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Vi møder den alvorligt syge og døende patient uanset, hvor i sundhedssektoren vi befinder os.