Hypo- og hyperthyreose

Kolofon

Hypo- og hyperthyreose hos voksne
– diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2016
1. udgave, 1. oplag, 2016
ISBN (trykt version) 978-87-93213-38-8
ISBN (elektronisk version) 978-87-93213-41-8

Manuskript, arbejdsgruppe
Jette Kolding Kristensen (formand for arbejdsgruppen), praktiserende læge, lektor, ph.d., Region Midt
Karen-Dorthe Bach Nielsen, praktiserende læge, ph.d., Region Midt
Poul Erik Holst, praktiserende læge, Region Sjælland
Peder Reistad, praktiserende læge, Region Hovedstaden
Dorte Navntoft, praktiserende læge, Region Midt
Erling Larsen, uddannelseslæge, FYAM, Region Nord

Forlagsredaktion
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
Peter Dyrvig Grafisk Design