OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Hypo- og hyperthyreose

Print kapitel

Subklinisk hypothyreose

Diagnose

Subklinisk hypothyreose defineres som en tilstand med forhøjet TSH og normalt thyreoideahormon fT4 hos en patient uden tydelige klinisk relevante hypothyreoide symptomer eller tegn. Mellem 2-5 % vil i løbet af et år udvikle sig til hypothyreose.

Udredning

Hvordan udreder vi patienter med subklinisk hypothyreose? 

Anbefalingens
styrke
Evidensens
kvalitet
ANBEFALING

↑↑

 +++

Sammen med ny måling af TsH og fT4måles:
 • Anti-TPO. 

Positiv Anti-TPO test ved subklinisk hypothyreose prædikterer en øget risiko for progression til klinisk betydende hypothyreose. 

Behandling og kontrol

Hvilke patienter med subklinisk hypothyreose skal behandles? 

Anbefalingens
styrke
Evidensens
kvalitet
ANBEFALING

 ↑↑

 +++

TSH ≥ 10 mIU/L og normal fT4.

 ↑

 +++

TSH over normalområdet, men < 10 mIU/L, normal fT4
og
Kliniske betydende symptomer på hypothyreose.

 ↓

 +

Patienter > 80 år:
 • TSH over normalområdet, men < 10 mIU/L, bør følges med kontrol. Det anbefales at undgå behandling. 

Ved TSH ≥ 10 mIU/L er tilstanden forbundet med en øget risiko for udvikling af hjertesygdom [Pearch et al, 2012]. Hvis TSH er over normalområdet, men < 10 mIU/L, fT4 er normal og patienten klager over symptomer, der kan være relateret til hypothyreose, kan iværksættelse af behandling vælges af hensyn til livskvalitet. Ved TSH over normalområdet, men < 10 mIU/L, tages forbehold for, at normalområdet for TSH øges med stigende alder.

Let øget TSH-niveau (4,0-7,0 mIU/L) kan således ses hos helt gamle (> 80 år) som et normal fysiologisk aldersfænomen, der yderligere er forbundet med øget levetid [Pearch et al, 2012]. 

Hvordan behandler vi, når der er indikation for behandling af patienter med subklinisk hypothyreose?

Anbefalingens
styrke
Evidensens
kvalitet
ANBEFALING

 ↑↑

 ++++

Førstevalgsbehandling er substitution med l-thyroxin (eltroxin®/euthyrox®). Vedligeholdelsesdosis er oftest ca. 1,6 mikrogram/kg/døgn l-thyroxin.

 ↑↑

 +

Hjerteraske patienter ≤ 70 år:
 • Begynd med 50-100 mikrogram l-thyroxin dagligt.
 • Dosis korrigeres efter 4 uger til forventet vedligeholdelsesdosis.
 • Dosis justeres efter klinisk effekt og bestemmelse af TSH hver 4.-8. uge, til behandlingsmålet er nået.

 ↑

 +

Patienter med behandlingskrævende hjertelidelse og patienter >70 år:
 • Begynd med 50 mikrogram hver 2. dag de første 4 uger.
 • Herefter øges daglig dosis med 25 mikrogram hver 4. uge, indtil behandlingsmålet er nået.

L-thyroxin doseres til natten eller fastende om morgenen for at sikre ensartet absorption. Samtidig indtagelse af kalkpræparater og jern mindsker optagelse af L-thyroxin (se bilag 3). Bivirkninger kan ses ved overbehandling i form af subklinisk/ klinisk hyperthyreose. De primære risici ved overbehandling med L-thyroxin er osteoporose og atrieflimren. 

Hvad er målet med behandlingen af subklinisk hypothyreose? 

Anbefalingens
styrke
Evidensens
kvalitet
ANBEFALING

 ++

TSH i normalområdet.

 ↑

 ++

Ingen klinisk relevante symptomer.

Patienter med TSH < 10 mIU/L, der primært har opstartet behandling grundet kliniske symptomer, revurderes efter 3 måneder. Hvis der ikke er forbedring i forhold til symptomerne, stoppes behandlingen.

Hvordan monitorerer vi patienter med subklinisk hypothyreose? 

Anbefalingens
styrke
Evidensens
kvalitet
ANBEFALING

 +++

Patienter, hvor der ikke er fundet indikation for behandling:
 • TSH og fT4 måles med 6 måneders mellemrum i 2 år, derefter årligt. 

 ↑↑

 +++

Patienter i behandling:
TSH og fT4 måles
 • 4-8 uger efter behandlingsstart
 • 4-8 uger efter dosisændring.

 ↑↑

 +++

Når behandlingsmålet er nået, måles TSH og fT4:
 • Efter 6 måneder og derefter årligt.

Kliniske omstændigheder − fx dårlig compliance − kan være indikation for hyppigere måling.

Hvilke patienter med subklinisk hypothyreose skal henvises til behandling ved endokrinologisk speciallæge?

Anbefalingens
styrke
Evidensens
kvalitet
ANBEFALING

 +++

Følgende patientgrupper bør henvises:
 • Gravide, der har eller har haft positiv Anti-TPO test og har TSH over normalområdet, henvises tidligst muligt.
 • Kvinder, der planlægger graviditet, der har eller har haft positiv Anti-TPO test, og har TSH over normalområdet.

Gravide eller kvinder i infertilitetsbehandling, der har eller har haft positiv Anti-TPO, har en øget risiko for abort, præterm fødsel og kognitiv svækkelse hos barnet. Håndtering af dette adskiller sig væsentligt fra håndtering af subklinisk hypothyreose hos patienter i øvrigt, og vil for den enkelte praktiserende læge forekomme relativt sjældent. Derfor anbefales det at henvise disse patienter til endokrinologiske speciallæger og/eller gynækologiske speciallæger.