OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Hypo- og hyperthyreose

Print kapitel

Bilag 4

Arbejdsgang ved fund af knude i glandula thyreoidea

Fundet tilfældigt ved ultralyd, CT-scan, MR-scan, selvopdaget eller lægeopdaget.

Arbejdsgang ved fund af knude i glandula thyreoida

Kilde: NBV Endokrinologi: Udredning af knuden i glandula thyreoidea