Type 2-diabetes

Ændringer i vejledningen

10. May 2022
Farmakologisk behandling
Hele dette kapitel er slettet, og der henvises i stedet til "Farmakologisk behandling af type 2-diabetes. Fælles retningslinje for DES og DSAM, 2022".
10. May 2022
Komplikationer Diabetiske mikrovaskulære komplikationer Diabetisk nefropati Hvordan behandles patienter, hvor der er konstateret diabetisk nefropati?
Afsnittet er slettet og der henvises i stedet til afsnittet "Patienter med diabetes og nyresygdom" under appendix til Farmakologisk behandling af type 2-diabetes.
10. May 2022
Komplikationer Diabetiske makrovaskulære komplikationer Hjerte-kar-sygdom Hvad er anbefalingerne for forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom?
"ved hyperglykæmi" er slettet fra sidste dot i tredje række.

Tidligere versioner

Version 2012
Type 2-diabetes – et metabolisk syndrom
Version 2004
Diabetes vejledning fra 2004.