Type 2-diabetes

Bilag 4. Inspiration til en undervisningsplan

Det er grundlæggende vigtigt, at patienten med type 2-diabetes ved debut tilbydes den nødvendige støtte og vejledning i forhold til kost, fysisk aktivitet og rygeophør samt sygdomsspecifik patientuddannelse. Denne rådgivning og vejledning kan foregå i almen praksis som en naturlig opgave for konsultationssygeplejersken. Men der er også mulighed for at henvise til undervisningstilbud på sygehuset og rehabiliteringstilbud i kommunen. Der er store regionale forskelle på, hvilke undervisnings- og rehabiliteringstilbud sygehusene og kommunerne udbyder. Man bør derfor orientere sig i lokale undervisnings-, rehabiliterings- og rådgivningstilbud.

Målet er styrkelse af mestringsevnen og ændring af en uhensigtsmæssig levevis.

Undervisning og rådgivning bør være kontinuerlig, og budskaberne gentages med jævne mellemrum, specielt når der er behov for at intensivere behandlingen. Patienter, der i en periode ikke har ressourcer eller motivation til livsstilsændringer, kan ofte senere i en anden livsfase profitere af livsstilsrådgivning. Efter endt forløb på sygehuset eller i kommunen er det almen praksis’ opgave at motivere og støtte patienten i fastholdelse af livstilsændringer.

Til inspiration er herunder en liste over fokusområder i vejledningen.

Vælg ét emne til én konsultation. Kom med få, enkle budskaber og brug tiden aktivt.

 • Orientering om sygdommens naturhistorie
 • Snak om livet med diabetes og egenomsorg
 • Risikofaktorer for udvikling af følgesygdomme:
  • Ryge- og alkoholvaner
  • Kostvaner, overvægt
  • Fysisk inaktivitet
 • Tekniske færdigheder:
  • Symptomer på højt/lavt blodglukose
  • Blodglukosemåling
  • Injektionsteknik
  • Fodpleje
 • Kontroller uden for praksis:
  • Fodterapeut
  • Øjenlæge
  • Diabetesambulatorium
 • Oplæring uden for praksis:
  • 'Diabetesskole' i kommune/på hospital
 • Skriftligt materiale: patientvejledninger etc.
 • Sociale tilskud
 • Støtteorganisationer.