Type 2-diabetes

Bilag 3. Latent Autoimmun Diabetes in Adults (LADA)

LADA er defineret som type 1-diabetes, der debuterer i voksenalderen og oftest progredierer langsommere end type 1-diabetes hos børn og unge. Mange tilfælde af LADA tolkes derfor initialt som type 2-diabetes. Patienter med LADA er typisk relativt slanke og er mere præget af betacelledysfunktion end af insulinresistens. Initialt er effekten af livsstilsråd og peroral antidiabetika oftest god, men relativt hurtigt skrider den metaboliske kontrol, og de fleste patienter får brug for insulin inden for kort tid.

Hos nyopdagede, normalvægtige diabetespatienter skal man mistænke LADA, hvis debuten af sygdommen ikke umiddelbart ligner debut af type 1-diabetes. Hvis 2 af følgende 5 kriterier er opfyldt ved diagnosetidspunktet, er der stor sandsynlighed for, at patienten har LADA:

  • Alder < 50 år
  • Forekomst af akutte hyperglykæmiske symptomer
  • BMI < 25
  • Autoimmun sygdom i anamnesen
  • Familiær disposition til autoimmun sygdom.

Udredning kan evt. foregå ved, at man før opstart af insulin måler C-peptid, som er et relativt stabilt nedbrydningsprodukt af kroppens eget insulin. Da patienter med type 2-diabetes typisk har et højt insulinniveau (og dermed også C-peptid), tyder et lavt C-peptid-niveau på, at der er tale om debut af LADA, men kun hvis GAD-antistof er positivt. Kontakt evt. dit lokale laboratorium eller henvis til endokrinologisk ambulatorium ved mistanke om LADA med henblik på diagnostisk udredning.