Type 2-diabetes

Bilag 10. Regler vedrørende udstedelse af kørekort

I forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort er det afgørende, hvilken behandling patienten får, og hvilken kategori kørekort patienten søger. Hvis patienten ikke får medicin, har kørekortet samme gyldighed, som hos personer der ikke har diabetes. Hvis patienten får medicin, der påvirker blodsukkeret, afhænger gyldighedsperiode bl.a. af risikoen for lavt blodsukker. Det er embedslægen, der fastsætter gyldighedsperioden.

Kategori 1 omfatter kørekort til:

 • motorcykel
 • almindelig bil
 • almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • traktor/motorredskab.

Kørekort udstedes, fornyes eller bevares med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 5 år, når patienten får antiglykæmisk medicin, dog højst 3 år, når ansøgeren behandles med medicin (dvs. insulin og/eller evt. anden medicin), som medfører risiko for fremkaldelse af hypoglykæmi.

Kategori 2 omfatter kørekort til:

 • lastbil
 • stor personbil (over 8 siddepladser foruden førerens eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg)
 • lastbil og stor personbil med stort påhængskøretøj
 • køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (fx taxi og turistbus)
 • førere, som ønsker påtegning om godkendelse som kørelærer.

Kørekort kan kun i helt særlige tilfælde udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere, der behandles med medicin (dvs. insulin og/eller evt. anden medicin), som medfører risiko for fremkaldelse af hypoglykæmi.

En lovændring har i sommeren 2017 afskaffet kravet om, at bilister, der skal have fornyet deres kørekort pga. alder, skal have en kørekortsattest. Lovændringen påvirker dog ikke personer med diabetes i de tilfælde, hvor udstedelsen af kørekort i forvejen har været underlagt restriktioner pga. sygdom og behandling, se Vejledning om helbredskrav til kørekort.  
 

Diabetesattest

Ved udstedelse af kørekort skal der i visse situationer også udstedes en diabetesattest. Formålet med denne attest er en lægefaglig dokumentation af, at diabetessygdommen er stabil, og at patienten med type 2-diabetes har tilstrækkelig behandlings-compliance og forståelse for diabetessygdommen til, at føreregnethed vil kunne anbefales. Det er således den behandlingsansvarlige læge, der skal udfylde diabetesattest og ikke nødvendigvis egen læge. Lægeattesten til kørekort skal udfyldes af egen læge.

For ansøgere til kategori 1, som behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi, bør der medsendes en udfyldt diabetesattest, hvis diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer.

Medicin, der af Sundhedsstyrelsen vurderes at kunne medføre hypoglykæmi:

 • Insulin
 • Sulfonylurinstof.

Hvis der er mistanke om tidligere hypoglykæmi under behandling med et af disse stoffer:

 • GLP-1-analoger 
 • SGLT-2-hæmmere
 • DPP-IV-hæmmere

vurderer Sundhedsstyrelsen, at det bør medføre, at ansøgningen vurderes som tilhørende gruppen, der behandles med lægemidler, som kan medføre hypoglykæmi. 
 

Konsekvenser af hypoglykæmiepisoder

Hvis der har været tilfælde med hypoglykæmi, vurderer Sundhedsstyrelsen, at der er behov for en symptomfri periode, inden ansøger igen må føre motorkøretøj. En symptomfri periode vil typisk være på 3 til 6 måneder.