Type 2-diabetes

Bilag 8. Action-card til lægevagten

Hyppige, alvorlige tilstande hos diabetespatienten

Hypoglykæmi

 • Defineres som BS < 4,0 mmol/l. Ofte er der klinisk signifikant hypoglykæmi ved BS < 3,0 mmol/l.
 • Skyldes overdosering af medicin og/eller manglende kalorieindtag.

Behandlingen – tilrettes efter klinikken og den tilgrundliggende årsag:

 • Ved vågne patienter gives peroral 10-20 g hurtigt resorberbare kulhydrater, fx 2 dl mælk, 1 dl juice, 1 dl sodavand eller 4 stk. alm. sukker. Herefter måles blodglukose igen efter 10-15 min., og hvis BS fortsat er < 4, gentages behandlingen (man kan forvente en stigning på ca. 2 mmol/l af 10 g kulhydrat).
 • Ved bevidsthedspåvirkede patienter gives glucagon 1 mg i.m. Kan evt. suppleres med 10-20 g glukose i.v. (sv.t. 50-100 ml 20 % glukose eller 100-200 ml 10 % glukose).
 • Ved manglende effekt indlægges patienten akut.
 • Hvis tilstanden skyldes SU-præparater, indlægges altid, grundet risiko for protraheret hypoglykæmi.
   

Svær hyperglykæmi

 • Hyperosmolær hyperglykæmi er en akut, livstruende tilstand hos patienter med type 2-diabetes. Tilstanden forekommer i alle aldersgrupper, men som oftest hos ældre og gamle patienter. Karakteristika for tilstanden er dehydrering og svær hyperglykæmi (BG > 33 mmol/l).
 • Diabetisk ketoacidose ses ved absolut insulinmangel eller svær, akut sygdom og relativ insulinmangel. Er en alvorlig, livstruende komplikation til diabetes, som er defineret ved tilstedeværelsen af urinketon ≥ +2 og hyperglykæmi (oftest blodsukker > 15 mmol/l). Er sjælden ved type 2-diabetes. Dog obs. på LADA.
 • Skyldes underbehandlet diabetes eller øget insulinbehov (fx ved underliggende sygdom eller steroidbehandling).
 • Kan ledsages af cerebral påvirkning og metabolisk og cirkulatorisk svigt samt symptomer på evt. udløsende sygdom.
 • Dysreguleret type 2-diabetes med metabolisk acidose og relativt lavt glukose kan ses ved samtidig alkoholmisbrug.

Behandling

 • Ved mistanke om hyperosmolær hyperglykæmi eller ketoacidose indlægges patienten akut. 
   

Hyperglykæmi

 • Ved hyperglykæmi uden mistanke om ovenstående tilstande kan patienten behandles i eget hjem, hvis der er mulighed for intensivering af eksisterende insulinbehandling og under følgende forudsætninger:
  • BS-måling hver 4. time, undersøgelse af ketonstoffer ved urinstix 2-3 gange pr. døgn
  • Fortsæt vanlig insulindosis
  • Supplér med følgende:
   • Ved blodglukose over 12 mmol/l: 4 IE hurtigtvirkende insulin
   • Ved blodglukose over 16 mmol/l: 6 IE hurtigtvirkende insulin
   • Ved blodglukose over 20 mmol/l: 8 IE hurtigtvirkende insulin
  • Ny lægekontakt ved BS > 20 mmol/l to gange i træk
  • Rigeligt væskeindtag
  • Behandl evt. underliggende årsag
 • Bed patienten eller plejepersonale kontakte egen læge til opfølgning næste dag.
   

Særlige forholdsregler ved behandling med metformin og SGLT-2

Metformin og SGLT-2 hæmmer bør pauseres ved tilstande som kan bevirke dehydrering og/eller nedsat nyrefunktion.