Type 2-diabetes

Bilag 5. Ramadan og etniske minoriteter

Kulturens betydning for kost

Madvaner er en vigtig del af den kulturelle tradition og noget af det letteste at bevare i forbindelse med immigration. For immigranter bliver maden ofte et symbol på længslen efter hjemlandet, og måltidet bliver det konkrete samlingspunkt i mødet med hinanden og med majoritetsbefolkningen [1]. Ved migration øges tilgængeligheden af ‘højstatus-fødevarer’ som kød, olie, sukker og fastfood. Det fører let til overforbrug, og undersøgelser peger på, at netop adoptionen af en vestlig livsstil udgør et væsentligt problem for mange etniske minoriteter [2].

Efter indvandring til et vesteuropæisk land spises der ofte flere søde sager og snacks som mellemmåltider end tidligere [3]. En dansk undersøgelse viser, at 51 % af de tyrkiske efterkommere dagligt drikker søde drikke (sodavand o.l.) sammenlignet med 35 % af de etniske danskere i alderen 18-35 år [4]. Samme undersøgelse har vist, at 43-48 % af efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet bruger sukker i forbindelse med indtag af te/kaffe sammenlignet med 10 % af etniske danskere i alderen 18-39 år.

Mad sættes gerne i forbindelse med sundhed, men ofte på forskellig måde i forskellige kulturer.  Mange mennesker kan ikke gøre rede for, hvorfor det er godt og sundt at spise noget fremfor noget andet. Det kan give anledning til misforståelser og problemer, når der skal gives kostvejledning [5].

Kulturens betydning for motion

Sport og organiseret fysisk aktivitet anses for upassende for kvinder og ældre mænd i nogle kulturer [6], og i mange lande kender man ikke til organiseret idræt som i Danmark. Mange indvandrere er uden for arbejdsmarkedet, mangler uddannelse og har dårlige sprogkundskaber. Det gør dem socialt isolerede og inaktive [7]. Ydermere er en øget forekomst af psykisk sygdom medvirkende til en til tider ringe evne til egenomsorg.

Ramadan – den islamiske faste

Ramadanen indebærer en fuldstændig afståelse fra mad og drikke mellem daggry og solnedgang. Personer, der er syge eller skrøbelige, samt gravide, ammende og menstruerende kvinder er dog fritaget [8].

Der er dog mange muslimer, der trods en diabetesdiagnose har et stort ønske om at faste. Da det ikke er alle, der selv vælger at diskutere faste med deres læge, kan det være en god idé at tage emnet op i forbindelse med årskontrollen.

Patientkarakteristikas betydning for risikoen ved faste

Risikokategori

Patientkarakteristika

Anbefaling

Meget høj risiko

 • Hypoglykæmi inden for de seneste 3 måneder før ramadanen
 • Hyperosmolær hyperglykæmi inden for de seneste 3 måneder før ramadanen
 • Gentagne episoder med hypoglykæmi
 • Akut sygdom
 • Kendt symptomatisk hjerte-kar-sygdom
 • Nyresygdom
 • Gravide
 • Ældre med dårligt helbred.

Denne gruppe frarådes stærkt at faste.

Høj risiko

 • Vedvarende dårligt reguleret blodsukkerniveau
 • Velkontrolleret på insulin
 • Behandling med SU
 • Komorbiditet, der repræsenterer en yderligere risiko
 • Hårdt fysisk arbejde.

Denne gruppe rådes til ikke at faste.

Moderat/lav risiko

 • Non-farmakologisk behandling
 • Farmakologisk behandling med
  • Metformin
  • DPP4
  • GLP-1
  • SGLT-2

Patienter i denne gruppe kan faste, hvis det vurderes, at de følger lægens vejledning i forhold til medicinen.

 

Tidspunktet for ramadanen er baseret på månekalenderen. Hvert år rykker starttidspunktet for ramadanen 11 dage frem. Den vil således kunne ligge i sommermånederne, hvilket gør faste hårdere, end når den ligger i vintermånederne [9]. Når ramadanen er forbi, festes der i tre dage. Denne fest (eid) kaldes blandt muslimer for lille jul.

Hvis patienten ønsker at faste i ramadanen og vanligvis bliver behandlet med metformin i en eller to daglige doser, kræves ingen medicinændringer. Ved behandling med SU i en daglig dosis, skal tabletten først tages ved solnedgang, når fasten brydes. Hvis patienten vanligvis får SU morgen og aften, tages medicinen under ramadanen ved solnedgang, når fasten brydes, og igen ved solopgang. Dosis ved solopgang halveres. Medicin af typen DPP4, GLP-1 og SGLT-2 tages ved solnedgang og kræver ikke dosisjusteringer.

Behandling med insulin under ramadanen

Patienten, der behandles med insulin, skal have insulindosis tilpasset under ramadanen, og patienten skal overvåge sit blodsukker nøje.

 

Figur 1. Anbefalede tidspunkter for måling af blodsukker ved faste under ramadanen

 

Figur 2. Justering af insulindosis ved faste under ramadanen

 

Figur 3. Justering af blandingsinsulin ved raste under ramadanen

 


[1] Fødevaredirektoratet. Maden hos indvandrere og flygtninge i Danmark. Søborg: Fødevaredirektoratet, 2002. + Wittrup I, Kristensen JK. Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet – udvikling og evaluering af et undervisningstilbud. Region Midtjylland: Center for Folkesundhed, 2007.

[2] Fødevaredirektoratet. Maden hos indvandrere og flygtninge i Danmark. Søborg: Fødevaredirektoratet, 2002.

[3] Mellin-Olsen T, Wandel M. Changes in food habits among Pakistani immigrant woman in Oslo, Norway. Ethn Health 2005;10(4):311-339.

[4] Singhammer J. Etniske minoriteters sundhed. Region Midtjylland: Center for Folkesundhed, 2008.

[5] Maden hos indvandrere og flygtninge i Danmark. Søborg: Fødevaredirektoratet, 2002. + Wittrup I, Kristensen JK. Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet – udvikling og evaluering af et undervisningstilbud. Region Midtjylland: Center for Folkesundhed, 2007.

[6] Greenhalgh T, Helman C, Chowhury AM. Health beliefs and folk models of diabetes in British  Bangladeshis: a qualitative Study. BMJ 1998;316(7136):978-83.

[7] Mygind,A.; Kristiansen,M.; Krasnik,A. Muligheder og barrierer for etniske minoriteters brug af motions- og kostinterventioner – en interviewundersøgelse blandt etniske.

[8] Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines International Diabetes Federation (IDF), in collaboration with the Diabetes and Ramadan (DAR) International Alliance April 2016.

[9] Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines International Diabetes Federation (IDF), in collaboration with the Diabetes and Ramadan (DAR) International Alliance April 2016.