Type 2-diabetes

Bilag 9. Rekommandationer for behandlingsniveau – diabetespatienter

 

Diabetespatient

Hba1c ved debut < 70 mmol/mol

Hba1c ved debut
> 70 mmol/mol

Skrøbelige ældre*
og demente

 

 

Varighed 0 - ca.5 år

Varighed ca. 5-12 år

Varighed ca. 12 år
eller mere

Uanset varighed

MED
iskæmisk
hjerte-kar-sygdom

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

53- 58

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

53- 58

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

53- 58

< 1,8

< 140

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

53- 58

< 1,8

< 140

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

53-70

< 1,8

140-150

MED
makroalbuminuri og
UDEN
hjerte-kar-sygdom

 HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

58-64

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

58-64

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

58-64

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

58-64

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

58-70

< 1.8

140-150

MED
mikroalbuminuri og
UDEN
hjerte-kar-sygdom

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 48

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 53

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 58

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 58

< 1,8

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

53-70

< 1.8

140-150

UDEN
mikroalbuminuri og
UDEN
hjerte-kar-sygdom

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 48

< 2,5

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 53

< 2,5

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 58

< 2,5

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

≤ 58

< 2,5

< 130

HbA1c

LDL

Systolisk blodtryk

53-70

-

140-150


* Ældre med stor komorbiditet, svært nedsat funktionsniveau i forhold til basale fysiske aktiviteter (fx påklædning, toiletbesøg og spisning)