Type 2-diabetes

Bilag 7. Undersøgelse for perifer neuropati

Vejledning i bestemmelse af:

 • sensibilitet med monofilament
 • vibrationssans med stemmegaffel.

Hvad er et monofilament, og hvordan bruges det?

Et 10-grams-monofilament er et lille stykke plast, som har den egenskab, at det bøjer netop ved et 10-grams-tryk. Herved er det muligt at applicere et ensartet tryk ved hver berøring i sensibilitetsbestemmelsen. Nedsat sensibilitet er til stede, når berøring ikke registreres af patienten, før monofilamentet bøjer. Monofilamentet appliceres på dorsum af storetåen mellem negleroden og DIP-leddet – se illustration herunder.

 • Undersøgelse for sensibilitet bør ske i en rolig og afslappet atmosfære, og det er vigtigt, at patientens fod er understøttet (dvs. at fodsålen hviler på en flad, varm overflade – fx gulvtæppe eller undersøgerens hånd).
 • Patienten skal helst have lukkede øjne, da vedkommende ikke må se, hvornår behandleren ‘sætter’ filamentet på dorsum af storetåen, som anvist på figuren.
 • Monofilamentet skal præ-stresses. Lad patienten mærke monofilamentet på hænder eller albue 5-6 gange, så patienten ved, hvad han eller hun kan forvente at mærke.
 • Sæt monofilamentet lodret på hudens overflade på dorsum af storetåen. Tryk tilstrækkeligt hårdt og jævnt til at få filamentet til at bøje i C-form kortvarigt (< 1 sekund).
 • Monofilamentet appliceres 10 gange på hver storetå. Der bør være mellem 3 og 5 sekunder mellem hver applikation. Instruér patienten i at sige ”ja”, hver gang, vedkommende kan mærke filamentet.

 Scoring:

 • Normal: Patienten svarer korrekt på 8 eller flere af de 10 applikationer med monofilamentet.

 • Ophævet: Patienten kan ikke mærke nogen af de 10 applikationer med monofilamentet.
 • Reduceret: Patienten svarer korrekt på 1 til 7 af de 10 applikationer med monofilamentet.
   

Hvordan bruges en stemmegaffel?

 • Der benyttes en 128 Hz-stemmegaffel. Undersøgelsen bør ske i en rolig og afslappet atmosfære. Foden skal IKKE være understøttet (dvs. ikke hvilende på gulvet eller undersøgerens hånd, men det er o.k. at understøtte den distale del af storetåen).
 • Lad først patienten mærke stemmegaflen på en finger (eller albue eller clavicula), så patienten ved, hvad han eller hun kan forvente sig.
 • Patienten må ikke kunne se, hvornår behandleren påsætter stemmegaflen.
 • Stemmegaflen sættes på den benede/knoglede del af yderstykket på storetåen.
 • Undersøgeren slår stemmegaflen mod en overflade eller sin egen hånd og placer herefter stemmegaflen på storetåen.
 • Spørg patienten, om vibrationen kan mærkes, og bed patienten angive, hvornår vibrationen ikke længere kan mærkes. Herefter flyttes stemmegaflen med det samme over på undersøgerens pegefinger eller tommelfinger, og behandleren tager tid på hvor lang tid, undersøgeren kan mærke vibrationen efterfølgende. Gentag berøringen to gange med en ‘snyde-berøring’, hvor stemmegaflen ikke vibrerer.

Scoring:

 • Normal: Undersøgeren kan mærke vibrationen på sin finger i mindre end 10 sekunder, efter patienten rapporterer, at vibrationen er er stoppet.
 • Reduceret: Undersøgeren kan mærke vibrationen på sin finger i mere end 10 sekunder, efter patienten rapporterer, at vibrationen er stoppet.
 • Ophævet: Patienten er ikke i stand til at føle nogen vibration. Undersøgeren skal sikre sig, at stemmegaflen er slået hårdt nok til, at der kommer vibration, og at der er tilstrækkelig god kontakt til DIP-leddet.