Type 2-diabetes

Statement vedrørende SGLT-2-hæmmeren

Effekt af SGLT-2-hæmmeren empagliflozin på den kardiovaskulære risiko ved type 2-diabetes

 Et tillæg af SGLT-2-hæmmeren empagliflozin (10 eller 25 mg) sammenlignet med placebo til 7020 type 2-diabetes-patienter med kendt kardiovaskulær sygdom intensivt behandlet med antihypertensiva (95 %), statiner (77 %) og flere glukosesænkende lægemidler (metfomin 74 %, sulfonylurinstoffer (43 %), insulin 48 %) var ledsaget af en signifikant reduktion i det primære kardiovaskulære endpunkt (kardiovaskulær død, non-fatal myokardieinfarkt eller apopleksi: 10,5 vs. 12,1%, relativt 14 %, p=0,04 for superioritet), i risikoen for indlæggelseskrævende hjerteinsufficiens (2,7 vs. 4,1 %, relativt 35 %), i kardiovaskulær dødelighed (3,7 vs. 5,9 %, relativt 38 %) samt i total dødelighed (5,7 vs. 8,3 %, relativt 32 %).

Effekten er fundet efter gennemsnitlig 2,6 års behandling og 3,1 års observation.  Faldet i gennemsnitsglukose var beskedent, og årsagen til den positive effekt skal derfor søges i f.eks. et fald i blodtryk, bedre behandling af latent hjerteinsufficiens samt i andre mekanismer, som må afklares nærmere.

Der var en øget forekomst af genitale infektioner i den samlede empagliflozinbehandlede gruppe, men ingen øget forekomst af urinvejsinfektioner, forværring af nyrefunktionen (normal ved start), ketoacidoser eller knoglebrud.

Dette ændrer efter DES/DSAM arbejdsgruppens mening ikke grundlæggende på behandlingsalgoritmen for type 2-diabetes, herunder på 2. valget af lægemiddel efter metformin, hvor SGLT-2-hæmmerne allerede kan vælges. Det henleder imidlertid opmærksomheden på et indtil nu uudnyttet potentiale for forbedring af den farmakologiske behandling ved type 2-diabetes for den gruppe af patienter, som er i intensiv behandling for kendt kardiovaskulær lidelse.

Der er således ikke indikation for at give alle patienter med type 2-diabetes empagliflozin. Hvorvidt effekten er specifik for empagliflozin, eller om det drejer sig om en klasseeffekt for SGLT-2-hæmmerne, vil afklares af igangværende undersøgelser.
 

30.09.2015
DES/DSAM Arbejdsgruppen for farmakologisk behandling af type 2 diabetes