Type 2-diabetes

Print kapitel

Ordliste

ABI Ankel-Brakial-Index
ACE-hæmmere Angiotensine Converting Enzyme = angiotensinkonverterende enzym
ARB Angiotensin II-Receptor-Blokker antagonister
CRP C-Reaktivt Protein
CVD Cardio-vascular- Disease
DPPIV-hæmmer    DiPeptidyl Peptidase-4 inhibitor
eAG estimated Average Glucose
eGFR estimated Glomerular Filtration Rate
GAD-antistoffer GlutAminsyreDecarboxylase-antistoffer
GDM Gestationel Diabetes mellitus
GFR  Glomerular Filtration Rate
GLP-1 Glucagon-Like Peptide-1
LADA  Latent Autoimmun Diabetes in Adults (“Type 1½-diabetes”)
MODY Maturity Onset Diabetes of the Young
OGTT Oral Glukose Tolerance Test, i daglig tale oral glukosebelastningstest
PCOS PolyCystisk Ovarie Syndrom
SGLT  Selektive Sodium Glucose Co Transporter (SGLT)-2-inhibitorer
SKUP SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr til Primærsektoren
SOFT Sundheds- Og ForebyggelsesTilbud
SU Sulfonylurinstof
WHO World Health Organisation