Vejledninger og FAQtaark

Bilag 4. Opstart og titrering af lipidsænkende behandling


Download:

Bilag 4
Personale og patientvejledning - Lipider

Personalevejledning 

Nedenfor findes et eksempel p;på en titreringsplan, der følges ved normale ALAT værdier og ingen bivirkninger. Frasen kan fungere som titreringsvejledning for sygeplejerske og kan kopieres ind i journalnotat, og der slettes eller tilføjes tekst, så planen er skræddersyet til den enkelte patient. De valgte præparater skal generelt være de billigste på markedet (se www.basislisten.dk). Længere nede ses et eksempel på en patientvejledning.

Frase:

Behandlingsmål for LDL-kolesterol: < 2,5 mmol/mol / < 1,8 mmol/mol

Behandlingsplan:

 • Rp. T. Simvastatin 40 mg x 1 før sengetid (halv dosis første uge); kontrol af ALAT efter 1 mdr.
 • Efter 3 mdr. måles LDL-kolesterol; hvis målet ikke er nået, da sep. T. Simvastatin og rp T. Zarator 20 mg; kontrol af ALAT efter 1 mdr.
 • Efter 3 mdr. måles LDL-kolesterol; hvis målet ikke er nået, da cres. T. Zarator 40 mg
 • LDL-kolesterol måles 3 mdr. efter optrapning er fuldført; hvis mål ikke er nået, konfereres med læge.

Husk at fortælle patienten, at:

 • Bivirkningerne (eks. muskelsmerter) er relativt sjældne.

Generelle overvejelser om behandlingen:

 • ALAT skal måles før behandlingsstart
 • Behandlingsmål for LDL-kolesterol:
  • < 2,5 mmol/mol
  • < 1,8 mmol/mol hos højrisikopatienter (hjerte-kar-sygdom, mikroalbuminuri eller flere risikofaktorer, fx hypertension, rygning og arvelig disposition)
  • eller mindst en 50 % reduktion, hvis behandlingsmål ikke nås
  • Øgning af Simvastatin dosis til 80 mg giver kun beskeden øget effekt, men flere bivirkninger.
  •  Ved uforklarede muskelsmerter, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles.
  • Hvis koncentrationen af kreatinkinase er mere end 5 gange øverste normale grænse, må behandlingen ikke genoptages.
  • Forsigtighed ved tidligere leversygdom og stort alkoholforbrug. ALAT bør måles før behandling, efter en måneds behandling og ca. halvårligt derefter. Stoffet seponeres, hvis ALAT overstiger 3 gange øverste normalgrænse

 

Patientvejledning

Din læge og dig har besluttet, at du skal behandles med lipidsænkende medicin. Her er din behandlingsplan.

 • Før behandlingsstart, skal du i en blodprøve have målt niveauet af et leverenzym (ALAT) mhp at sikre, at du kan tåle behandlingen. Det kan de fleste patienter.
 • Tag tablet Simvastatin 40 mg x 1 før sengetid (men tag halv dosis den første uge)
 • Kontrol af leverenzym ALAT 1 mdr. efter behandlingsstart
 • 3 mdr. efter behandlingsstart måles LDL-kolesterol. Du behøver ikke at være fastende.
    
 • Hvis behandlingsmålet ikke er nået, stoppes med Simvastatin og du skal så have et mere effektivt lipidsænkende medicin (Zarator)
 • Kontrol af leverenzym ALAT 1 mdr. efter behandlingsstart med Zarator
 • Efter 3 mdr. måles LDL-kolesterol. Du behøver ikke at være fastende. Hhvis målet ikke er nået, da øgning af Zarator til 40 mg dagligt.
   
 • LDL-kolesterol måles igen 3 mdr. herefter. Hvis dit behandlingsmål ikke er nået, skal du snakke med lægen eller sygeplejersken om behandlingen evt. skal justeres.

Vigtig baggrundsviden om lipidsænkende medicin:

 • Bivirkningerne er relativt sjældne. Bivirkningerne kan være f.eks. kraftesløshed, gener fra maven/tarmen, påvirkede leverenzymer eller muskelsmerter.