Vejledninger og FAQtaark

Bilag 5. Opstart og titrering af blodtrykssænkende behandling


Download:

type-2-bilag-5_personale-og-petientvejledning_bt.pdf
Nedenfor findes et eksempel på en titreringsplan, der følges ved normale væsketal og ingen bivirkninger. Frasen kan fungere som titreringsvejledning for sygeplejerske og kan kopieres ind i journalnotat, og dér slettes eller tilføjes tekst, så planen er skræddersyet til den enkelte patient. De valgte præparater skal generelt være de billigste på markedet (se www.basislisten.dk). Længere nede ses et eksempel på en patientvejledning.

 
Frase:

Behandlingsmål for blodtryk: < 130/80 mm Hg / 130/80 mm Hg

Behandlingsplan:

 • Væsketal (s-kreatinin, natrium og kalium) tages før behandlingsstart
 • Rp tablet lisinopril 10 mg x 1. Kontrol af væsketal efter 2 uger.
 • Hjemmeblodtryk efter en måned - hvis fortsat over behandlingsmål, da
 • Cresc. Lisinopril 20 mg x 1. Kontrol af væsketal efter 2 uger.
 • Hjemmeblodtryk efter en måned - hvis fortsat over behandlingsmål, da
 • Cresc. Lisinopril 40 mg x 1. Kontrol af væsketal efter 2 uger.
 • Hjemmeblodtryk efter en måned - hvis fortsat over behandlingsmål, da
 • Sep. lisinopril, skift til tablet lisinopril comp.  20 + 12,5 mg 1 x 2. Kontrol af væsketal efter 2 uger.
 • Hjemmeblodtryk efter en måned - hvis fortsat over behandlingsmål, da
 • Rp norvasc 2,5-5 mg x1 dagligt
 • Hjemmeblodtryk efter en måned - hvis fortsat over behandlingsmål, da
 • Cres norvasc 5-10 mg
 • Hvis mål fortsat ikke er nået efter yderligere 1 mdr., da konfereres med læge om evt. tillæg af spirix eller betablokker (carvedilol/dimitone).

Husk at fortælle patienten om evt. bivirkningerne.

Generelle overvejelser om behandlingen:

 • Optitreringsplan afhængig af patient-karakteristika (alder, nyrepåvirkning, hjertekarsygdom): se www.medicin.pro
 • Flerstofbehandling er nødvendig hos de fleste patienter.
 • Effekten af den blodtrykssænkede behandling afhænger i højere grad af selve blodtryksreduktionen end af, hvilket antihypertensivt middel der anvendes.
 • Angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere og angiotensin II-receptor-blokker (antagonister) (ARB) er førstevalgspræparater (ligeværdige) hos patienten med type 2 diabetes pga. den nyrebeskyttende effekt.
 • Bliv fortrolig med et lille repertoire af antihypertensive midler og kend virkning og bivirkningsprofil.
 • Ud over pris (se www.basislisten.dk)  bør fordele og ulemper ved det enkelte præparat opvejes i relation til den enkelte patients profil (alder, nyrepåvirkning, hjertekarsygdom).
    

Patientvejledning

Din læge og dig har besluttet, at du skal behandles med blodtrykssænkende medicin. Her er din behandlingsplan.

 • Før behandlingsstart, skal du i en blodprøve have taget en blodprøve. I blodprøven måles væsketal, dvs. s-kreatinin, natrium og kalium, mhp at sikre, at du kan tåle behandlingen. Det kan de fleste patienter.
 • Du skal regne med at du skal have målt blodprøver en del gange i den periode, hvor sygeplejersken og lægen finder frem til den behandling, som passer til dig. I blodprøven måles væsketal mhp at sikre, at disse ikke forskydes uhensigtsmæssigt. Dette sker relativt sjældent.
 • Du skal regne med at du skal have målt dit hjemmeblodtryk mange gange! Blodtryk svinger meget i løbet af døgnet og kun ved hjemmeblodtryk målt på et kvalitetssikret apparat kan man monitorere om behandlinger virker.
 • Du skal regne med at behandling med flere forskellige tabletter er nødvendigt hos de fleste patienter. Det tager derfor typisk lidt tid at nå frem til den behandling, som passer lige til dig.
 • Husk at snakke med sygeplejersken eller lægen om hvilke bivirkninger, som du skal være opmærksom på. Bivirkninger er relativt sjældne.

Vigtig baggrundsviden om lipidsænkende medicin:

 • Bivirkningerne er relativt sjældne. Bivirkningerne kan være f.eks. kraftesløshed, gener fra maven/tarmen, påvirkede leverenzymer eller muskelsmerter.