Vejledninger og FAQtaark

Bilag 6. Opstart og titrering af antiglykæmisk behandling med Metformin


Download:

type-2-bilag-6_personale-og-patientvejledning_metformin.pdf
Nedenfor findes et eksempel på en titreringsplan, der følges ved normale eGFR-værdier og ingen bivirkninger. Frasen kopieres ind i journalnotat, og dér slettes eller tilføjes tekst, så planen er skræddersyet til den enkelte patient. De valgte præparater skal generelt være de billigste på markedet (se www.basislisten.dk). Længere nede ses et eksempel på en patientvejledning.

 

Frase:

Behandlingsmål for HbA1c:    XX  mmol/mol

Behandlingsplan:

Uge 1.                Rp. T. Metformin 500 mg x 1 dagligt

Uge 2.                Cres. T. Metformin 500 mg x 2 dagligt

Uge 3.                Cres. T. Metformin 500 mg x 1 dagligt + 850 mg x 1 dagligt

Uge 4.                Sep. T. Metformin 500 mg x 1 dagligt  =>  Cres. T. Metformin 850 mg x 2 dagligt

Kontrol af HbA1c 3 mdr. efter optrapning er fuldført. Hvis mål ikke er nået, konfereres med læge.

Husk at fortælle patienten, at:

 • Tabletter skal indtages sammen med måltid, typisk morgenmad og aftensmad.
 • Metformin kan give bivirkninger fra mave og tarm, typisk kvalme, mavesmerter eller diare.

Bivirkningerne er ufarlige og kan typisk undgås ved langsom optrapning, som beskrevet herover. Hvis der alligevel kommer bivirkninger, kan man gå ned til den dosis, hvor man ikke havde problemer. Mange oplever, at bivirkningerne forsvinder helt eller delvist i løbet af 1-3 måneder.

 • Slutdosis af Metformin er typisk 850 mg x 2 (alternativt 1000 mg x 2). Højere doser (1000 mg x 3) giver kun marginalt øget effekt, men flere bivirkninger. Hvis HbA1c før behandlingsstart er < 53 mmol/mol, kan man evt. stoppe optrapning ved 2. trin i behandlingsplanen.  
 • Metformin-behandlingen pauseres, når der er øget risiko for akut nyresvigt, typisk ved dehydrering i forbindelse med gastroenteritis, diaré og feber/infektionssygdomme. Nyresvigt kan føre til laktatacidose, som er en sjælden, men livstruende tilstand.

Generelle overvejelser om behandlingen:

 • Alder, hjertesygdom (inklusive behandlet hjerteinsufficiens) er ikke kontraindikation.
 • Laktatacidose ses ikke hyppigere end med andre behandlinger, hvis der tages hensyn til nyrefunktionen.
 • Metformin er kontraindiceret ved moderat til svær nedsat nyrefunktion: Kreatinin hos den normohydrerede patient > 25% over øverste normalgrænser eller eGFR < 30 ml/min.
 • Metformin kan anvendes med forsigtighed hvis eGFR er 30-60 ml/min, idet dosis halveres og nyrefunktionen kontrolleres regelmæssigt.

 

Patientvejledning

Din læge og dig har besluttet, at du skal behandles med Metformin. Her er din behandlingsplan.

Uge 1.                T. Metformin 500 mg x 1 dagligt

Uge 2.                Øg til T. Metformin 500 mg x 2 dagligt

Hvis HbA1c var > 53 mmol/mol inden du begyndte med Metformin fortsættes til trin 3+4.

Uge 3.                Øg til T. Metformin 500 mg x 1 dagligt + 850 mg x 1 dagligt

Uge 4.                Øg til T. Metformin 850 mg x 2 dagligt

 • Efter 3 måneder skal dit HbA1c måles. Du behøver ikke at være fastende.
 • HbA1c afspejler det gennemsnitlige blodsukker-niveau de sidste 8-12 uger.
 • Hvis dit behandlingsmål ikke er nået, skal du snakke med lægen eller sygeplejersken om behandlingen evt. skal justeres.

Vigtig baggrundsviden om Metformin:

 • Metformin sænker langtidsblodsukkeret (HbA1c) og forebygger åreforkalkning.
 • Tabletter skal indtages sammen med måltid, typisk morgenmad og aftensmad.
 • Metformin kan give bivirkninger fra mave og tarm, typisk kvalme, mavesmerter eller diare.
 • Bivirkningerne er ufarlige og kan typisk undgås ved en langsom optrapning (beskrevet herover). Hvis der alligevel kommer bivirkninger, kan man gå ned til den dosis, hvor man ikke havde problemer.
 • Mange oplever, at bivirkningerne forsvinder helt eller delvist i løbet af 1-3 måneder.
 • Slutdosis af Metformin er typisk 850 mg x 2 (alternativt 1000 mg x 2). Højere doser (1000 mg x 3) giver kun marginalt øget behandlingseffekt, men oftest flere bivirkninger.
 • Behandling med Metformin pauseres ved dehydrering (væsketab), som typisk opstår i forbindelse med diaré eller feber.