Vejledninger og FAQtaark

Indholdsfortegnelse

Udskriv denne side
Print kapitel

Sociale tilskud

Den del af sociallovgivningen, som vedrører støtte til personer med type 2-diabetes, blev revideret 1. januar 2003. Hvor man tidligere alene skelnede mellem pensionister og andre voksne, skelnes der nu endvidere mellem:

 1. folke- og førtidspensionister med pension efter de gamle regler
 2. førtidspensionister med pension søgt efter 1. januar 2003 (nye regler)

Afhængigt af ovenstående kan der være tale om tilskud til:

 • diætkost
 • medicin
 • remedier ved brug af insulin
 • testmateriale og apparatur
 • briller og proteser
 • fodpleje
 • støtte på arbejdsmarkedet.

For at få tilskud og støtte skal forskellige betingelser være opfyldt; betingelserne kan fx være behandlingsform, pensioniststatus, tidspunkt for pensionstilkendelse, økonomiske forhold, helbredsforhold osv. 

Afhængigt af ovenstående kan patienter eventuelt få tilskud til:

 • medicin
 • kronikertilskud til medicin ved varigt stort medicinforbrug
 • diætkost
 • blodsukkermåleapparat og testmateriale
 • nåle og fingerprikkere
 • briller
 • tandbehandling og proteser
 • fodbehandling
 • job på særlige vilkår.

Diabetesforeningen opdaterer løbende gældende regler på deres hjemmeside: www.diabetes.dk