Vejledninger og FAQtaark

Indholdsfortegnelse

Udskriv denne side
Print kapitel

Støtteorganisationer

Diabetesforeningen www.diabetes.dk
Både patienter med diabetes og diabetesbehandlere, herunder praktiserende læger, kan opnå medlemskab. Foreningens formål er at varetage diabetespatienternes fælles interesser over for myndigheder og offentligheden, oplyse, rådgive, undervise og støtte videnskabelig diabetesforskning samt fremme samarbejdet omkring patienterne, nationalt såvel som internationalt.

Diabetesforeningen og DSAM har udarbejdet fælles patientvejledning, som alle nydiagnosticerede patienter bør tilbydes. Denne findes både på Diabetesforeningens og DSAM’s hjemmesider.

Nyeste regler om eksempelvis antiglykæmisk medicin og kørekort findes på Diabetesforeningens hjemmeside.

Andre pjecer og bøger med speciel interesse for almen praksis:

 • Socialguide
 • Sund mad når du har diabetes
 • Gode råd om mad til type 2-diabetikere
 • Ned i vægt
 • Kulhydrater og diabetes
 • Den lette start
 • Diabetes og potensproblemer
 • Rejs sikkert med diabetes.
    

Hjerteforeningen • www.hjerteforeningen.dk
Analogt til Diabetesforeningen, varetager Hjerteforeningen fælles interesser for patienter med hjerte-kar-sygdom.
  

DSAM • www.dsam.dk
DSAM har ud over denne vejledning udgivet følgende relevante kliniske vejledninger for behandling af diabetespatienter:

 • Den motiverende samtale
 • Forebyggelse af iskæmisk hjerte-kar-sygdom i almen praksis.

Disse kan downloades fra www.dsam.dk eller købes hos Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, tlf. 35 26 67 85.