Vejledninger og FAQtaark

Indholdsfortegnelse

Udskriv denne side
Print kapitel

Ordliste

ABI Ankel-Brakial-Index
  
ACE-hæmmere Angiotensine Converting Enzyme = angiotensinkonverterende enzym
  
ARB Angiotensin II-Receptor-Blokker antagonister
  
DAK-E Den Almenmedicinske KvalitetsEnhed
  
DPP-4-hæmmer DiPeptidyl Peptidase-4 inhibitor
  
eAG estimated Average Glucose
  
eGFR estimated Glomerular Filtration Rate
  
GAD-antistoffer GlutAminsyreDecarboxylase-antistoffer
  
GFR Glomerular Filtration Rate
  
GLP-1 Glucagon-Like Peptide-1
  
HbA1c IFCC International Federation of Clinical Chemistry, ny analysemetode for HbA1c
  
HbA1c DCCT Diabetes Control and Complications Trial (metode anvendt i DCCTstudiet), gammel analysemetode for HbA1c
  
IFG Impaired Fasting Glucose; nedsat glukosetolerans målt på faste målinger
  
IGT Impaired Glucose Tolerance; nedsat glukosetolerans målt på 2-timers værdi i oral glukosebelastningstest (OGTT)
  
LADA Latent Autoimmun Diabetes in Adults (Type 1½-diabetes)
  
MODY Maturity Onset Diabetes of the Young
  
NASH Non-Alkoholisk SteatoHepatitis
  
NAFLD Non-Alchoholic Fatty Liver Disease
  
NIP Nationale Indikator Projekt
  
OGTT Oral Glukose Tolerance Test, i daglig tale oral glukosebelastningstest
  
PCOS Poly Cystisk Ovarie Syndrom
  
SKUP SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr til Primærsektoren
  
SOFT Sundheds- Og ForebyggelsesTilbud
  
SU Sulfonylurinstof
  
Type 1½-diabetes Se LADA
  
WHO World Health Organisation