Faglig visitationsstandard

Kolofon

Faglig vistationsstandard for akutarbejdet i lægevagten

Fonden for Almen Praksis er opdragsgiver.

Kontakt: dsam@dsam.dk

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2022, 1. udgave, 1. oplag.

Faglig visitationsstandard for lægevagten er udgivet elektronisk på DSAM’s hjemmeside: https://vejledninger.dsam.dk/

ISBN (elektronisk/html-version): 978-87-91244-30-8

 

Arbejdsgruppens medlemmer

Carsten Kvist, kontorchef i Region Nordjylland
Charlotte Voglhofer, praktiserende læge (formand for arbejdsgruppen)
Daniel Derman Rotenberg, praktiserende læge
Gitte Søndergård, overlæge i 1813, Region Hovedstaden
Lise Høyer, praktiserende læge
Rasmus Køster-Rasmussen, speciallæge i almen medicin

Sekretariatsbistand

Annette Gehrs, webmedarbejder, DSAM
Anette Sonne Nielsen, chefkonsulent, DSAM

Forlagsredaktion

Lone Niedziella, LingoLab Translation

Illustrationer

Colorbox og Jannerup Grafisk a/s